1.Chính sách bảo mật

Trân trọng cảm ơn Quý khách đã truy cập vào website của chúng tôi. chúng tôi luôn hiểu rằng khi truy cập và sử dụng website của chúng tôi, Quý khách luôn quan tâm và cân nhắc vấn đề bảo mật thông tin cá nhân khi truy cập vào trang Web. chúng tôi luôn chú trọng thực hiện việc bảo mật các thông tin cá nhân của Quý khách với sự tuân thủ tuyệt đối các quy định của pháp luật Việt Nam. Cụ thể:

chúng tôi chỉ yêu cầu Khách hàng cung cấp thông tin mà chúng tôi cho rằng có liên quan đến các nhu cầu tài chính và giao dịch giữa Khách hàng và chúng tôi

chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của Khách hàng để nâng cao chất lượng dịch vụ và đưa ra sản phẩm phù hợp với khách hàng.

chúng tôi sử dụng hệ thống bảo mật chặt chẽ để phòng tránh việc người không có thẩm quyền tiếp cận thông tin của Khách hàng, kể cả nhân viên của chúng tôi.

chúng tôi cam kết không tiết lộ thông tin của Khách hàng cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào trừ khi đã có thông báo và nhận được đồng ý của Khách hàng hoặc theo quy định của pháp luật.

chúng tôi có thể sử dụng thông tin từ việc truy cập trang Web này của Khách hàng để thông báo và giới thiệu những sản phẩm, dịch vụ và các tài liệu tiếp thị khác mà chúng tôi cho là phù hợp với sở thích và nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi cũng có thể mời những người truy cập trang web này tham gia vào nghiên cứu và khảo sát thị trường và các hoạt động tương tự khác.

Việc truy cập thông tin của Khách hàng thực hiện bởi chúng tôi, nhân viên của chúng tôi và/hoặc cá nhân nào được phép đều phải tuân thủ theo đúng quy định về bảo mật của chúng tôi

2.Các loại thông tin cá nhân mà chúng tôi thu thập

Các loại Thông tin Cá nhân có thể được thu thập bởi chúng tôi hoặc đại diện theo Thông báo này có thể khác nhau tùy theo thẩm quyền và luật hiện hành. Các danh mục liệt kê dưới đây bao gồm nhưng không giới hạn và có thể thay đổi tùy thuộc vào tương tác của Quý khách với chúng tôi. Các danh mục này bao gồm:

Thông tin cá nhân: tên; giới tính; ảnh chụp; ngày sinh; nghề nghiệp; doanh nghiệp hoặc nhà tuyển dụng; lĩnh vực ngành nghề.

Thông tin liên hệ: địa chỉ email; địa chỉ bưu điện; số điện thoại; số fax; ID khách hàng.

Dữ liệu tiếp thị: các mối quan tâm đối với quảng cáo; dữ liệu cookie; dữ liệu clickstream; lịch sử duyệt web; phản ứng với tiếp thị trực tiếp; và lựa chọn không tham gia tiếp thị trực tiếp.

3.Phương thức bảo mật

Tất cả thông tin của Quý khách gửi tới chúng tôi thông qua trang web được bảo vệ bởi công nghệ mã hóa để đảm bảo các thông tin của khách hàng được bảo vệ tối đa trên đường truyền. chúng tôi sẽ thực hiện tất cả các phương thức hợp lý nhất để bảo đảm bảo vệ an toàn thông tin cá nhân của Quý khách và luôn tuân thủ các quy định của pháp luật Việt Nam liên quan đến việc lưu trữ và sử dụng thông tin.

4.Bản quyền và thương hiệu

chúng tôi là chủ sở hữu của các thương hiệu, biểu tượng và các nhãn mác sản phẩm/dịch vụ đăng tải trên trang Web này. Những người truy cập vào trang Web này không được phép sử dụng các tài sản nêu trên nếu không được sự cho phép trước của chúng tôi bằng văn bản.

5.Cam kết về bảo mật

chúng tôi cam kết đảm bảo việc bảo mật thông tin của quý khách trong phạm vi quản lý của chúng tôi. Các thông tin cá nhân của Quý khách sẽ được lưu trữ và bảo mật theo các quy định của pháp luật liên quan đến việc lưu trữ thông tin nhận dạng cá nhân. Mọi thông tin cá nhân của Quý khách được chúng tôi bảo vệ, tránh mọi hoạt động truy cập trái phép từ bất kỳ bên thứ ba nào. Mọi thông tin chi tiết, Quý khách vui lòng liên hệ Dịch vụ khách hàng của chúng tôi số 092.185.8888